Bee Hakkında

Metodbox Bee, K1-4 eğitim seviyesinde işlenen proje tabanlı derslerde kullanılabilen, süreç değerlendirmesine olanak sağlayan proje yönetim ve değerlendirme platformudur.

Proje tabanlı öğrenme ile öğrenciler, derslerde işledikleri konuları gerçek hayat ile ilişkilendirerek öğrendiklerini uygulama fırsatı bulur ve öğrenme tecrübelerini zenginleştirebilirler. Ayrıca, Metodbox Bee’deki hayat temelli projeler süresince eleştirel düşünme, problem çözme, etkili iletişim becerisi, iş birliği ve yaratıcılık gibi becerilerini de geliştirebilirler.

Öğrencilerin, proje boyunca geliştirdikleri ürünlerin, sunum becerilerinin, sürece katkılarının, öz gelişimlerinin bütünsel yaklaşım ile değerlendirilmesi de Metodbox Bee ile mümkün olmaktadır.

Avatar

Proje Planlama Deneyimi

Öğrenciler, projelerdeki görevlerini önceliklendirebilir ve proje-zaman yönetimi ilişkisi kurabilir.

Avatar

Bireysel ve Grup Çalışmaları

Proje boyunca öğrenciler, grup arkadaşları ile görev dağılımı yaparak takım çalışması ve bireysel çalışma becerileri edinebilir.

Avatar

Bütünsel Yaklaşım

Öğrenciler, topluma katkıda bulunan, çok yönlü ve kendine güvenen bireyler olarak proje adımlarını takip edebilir.

 • Metodbox Bee
 • Metodbox Bee
 • Metodbox Bee
 • Metodbox Bee
 • Metodbox Bee
 • Metodbox Bee
 • Metodbox Bee
 • Metodbox Bee


Kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde keyifli bir eğitim süreci sunar.

Öğretmenler, öğrencilerinin bireysel ve grup performanslarını bütünsel yaklaşım ile değerlendirirken aynı zamanda tüm proje sürecini ve proje içeriklerini kolay bir şekilde yönetebilirler.

Öğrencilerin proje boyunca yaptıkları tüm ödev, doküman, tasarım ve sunumlar portfolyo sayfasında sergilenir. Böylelikle proje süreçleri sanal ayak izine dönüştürülür.İçerisinde bulunan değerlendirme aracı sayesinde; eğitim yöneticileri sisteme tanımladıkları tüm okul(kampüs), düzey ve sınıflardaki başarı ve proje durumunu takip edebilir.

Öğretmenler ise sınıflarının ve öğrencilerinin durumlarını görebilir ve diğer şubelerle karşılaştırma yaparak raporlayabilirler.

Kullanıcı Rolleri

Yönetici

 • Kurum yapılandırma (okul ve sınıf oluşturma)
 • Öğretmen ve öğrenci listesi oluşturma
 • Tema ekleme, tanımlama ve düzenleme
 • Rubrik oluşturma
 • Hesap oluşturma ve yetki düzenleme
 • Rapor görüntüleme
 • Sistem mesajı gönderme

Öğretmen

 • Tema içeriklerini görüntüleme
 • Eğitim materyali ekleme
 • Proje grupları oluşturma ve düzenleme
 • Meslek grupları tanımlama ve atama
 • Ödev ve görev verme
 • Öğrenci değerlendirme
 • Rapor görüntüleme
 • Öğrencilere mesaj gönderme

Öğrenci

 • Renkli tasarımlarla eğlenceli öğrenme
 • Süreç ve görev takibi
 • Ödev yükleme
 • Proje sonunda tüm çalışmalarını e-portfolyo olarak görüntüleyebilme
 • Proje sonunda sertifika alma
 • Öğretmene ve arkadaşlarına mesaj gönderme

Hakkımızda
BK Mobil, geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasına taşıyacak, genç bilim insanları ve projeler üretmek için kurulmuş bir teknoloji şirketidir.

Eğitim teknolojileri alanında yazılım geliştirme, ürün yönetimi, işletme hizmetleri verirken, bir yandan da uluslararası arenaya ulaşmak isteyen, teknolojik altyapısı güçlü, yarınları hayal eden, fikirlere ve gelişmelere açık paydaşları ile birlikte bir ekosistem oluşturmayı hedeflemektedir.

Diğer Ürünlerimiz